เทรนด์ท่าสอบ – การถอยรถเข้าจอดซองทางด้านซ้าย


เทรนด์ท่าสอบ – ท่าถอยเข้าซอง


เทรนด์ท่าสอบ – ท่าถอยเข้าซอง


ตัวอย่าง การถอยรถเกียร์ธรรมดาเข้าที่จอดในห้าง